2009.01.01.-től a munkaszerződés kötelező melléklete a "Munkaköri leírás"....

Pontról-Pontra Könyvelőiroda
  Elérhetőségünk
     Szolgáltatásaink

Bérszámfejtés

  Áraink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       vissza                                                                                                                        

AJÁNLOTT MUNKAKÖRI LEÍRÁS

1.       A munkahely  megnevezése:

    Cég neve, székhelye:

2.       A munkakör  megnevezése:

Nagyon lényeges, hogy a munkakört konkrétan, pontosan nevezzük meg. Segítséget

jelent az országos jegyzék, amelyben a munkakörök megnevezése is megtalálható.

3.       A munkakör betöltésének feltételei:

Milyen iskolai, illetve szakmai végzettséggel tölthető be az állás? Ki lehet kötni szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet stb.

4.       A munkavégzés konkrét helye:

Egy munkahely több telephelyből állhat, ebben az esetben pontosan meg

kell  határozni a telephelyet.        

5.       A munkaidő beosztása:

A munkaidő beosztásakor  munka törvénykönyve vonatkozik, amely szerint a 

törvényes  munkaidő   meghatározott,  betartása kötelező, azonban a helyi

sajátosságok, az esetleges folyamatos munkarend szükségessé teheti az ettől való eltérést. A törvény erről is rendelkezik, s ezt figyelembe véve a heti munkaidő beosztást a munkaköri leírásban is rögzíteni kell. Külön kell elkészíteni a 8 illetve 4 órás, illetve a kezdet szerinti variációkat akár egy munkakörre is.

6.       Közvetlen felettes:

            A munkaköri leírásnál is ügyelni kell arra, hogy mindenkinek csak egy  közvetlen

            közvetlen  felettese legyen, akitől  közvetlen  utasításokat kap, akinek beszámolással 

            tartozik.

7.       Közvetlen beosztottak.

     Egy vezetőnek értelem szerint több beosztott dolgozója is lehet.

8.       Kapcsolati rendszer.

     A függelmi és szakmai kapcsolatok felsorolása.

9.      A feladatok részletes felsorolása.

    Mi az, amit el kell végeznie, miért felelős, miről gondoskodik?

10.    Hatáskörök, jogkörök.

   Miben van döntési, javaslattételi, ellenőrzési joga, illetve kötelessége?

11.    Felelősségi kör.

   Miben milyen mértékben felelős?

12.    Információs kapcsolatok.

   Kitől kaphat, illetve kinek adhat, milyen mértékben adhat információkat?

13.    Helyettesítések.

        Nagyon lényeges kérdés, mivel anyagi felelősséget is jelent. Rögzíteni kell, hogy ki,   

        kit, mikor, milyen esetekben és milyen mértékben helyettesíthet.

14.    Továbbképzéssel kapcsolatos elvárások.

15.    Munka- és védőruha-ellátás.

16.    Titoktartási kötelezettség.

17.    A munkaértékelés kritériumai.  

Továbbá elvégzi mindazt a munkaköréhez tartozó szakmai feladatot, amellyel a felettese megbízza.

Készült:

Hatályos:**

**A hatályos idő lejártakor mindenképpen, az esetleges változások miatt pedig alkalomszerűen át kell dolgozni minden munkaköri leírást. A módosítások korrigálása után az új munkaköri leírást a dolgozónak újból át kell adni, s ismét meghatározott ideig marad érvényben.

------------------------------------------------

        Vezető aláírása

A fenti munkaköri leírást elolvastam, és magamra kötelező érvényűnek tartom:

Dátum:                                                                                                                                                   
                                                                      
      -----------------------------                                                                                                                    A munkavállaló aláírása

 
              
Pontról-Pontra Könyvelőiroda
Tel: 06 20 364-3472 E mail:pontazire@chello.hu